EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal!

Kick off!

17
17_1
17_2
17_3
17_5

Konferansehotellet

Program

Utstillere

Spørsmål sendes til vår konferansevert Kristin Solstad; kristin@ksci.no / 926 54 255 eller leder Håvard Paulsen på 916 15 242.