Nestun, Bergen

Nåværende audiograf i full stilling ved ØNH -avtalepraksis på Nesttun slutter, og der blir ledig 100% stilling fra ca. 1.8.2018. Stillingen er svært selvstendig, selv om ØNH - legen er tilstede stort sett hele tiden, og der er godt tverrfaglig samkvem. Håper dette kan friste en engasjert audiograf. Der vektlegges samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet. Kjennskap til Infodoc er en fordel. Lønnen skal vi nok bli enige om. Søknadsfrist 1.3.2018. For nærmere informasjon kontakt Harald Miljeteig på harmil@online.no eller mobil 91172821.

Praksisene adresse: Nesttunveien 102, 5221 Nesttun

Hilsen Harald Miljeteig